مهدکودک و آمادگی مهستان

مهد و آمادگی مهستان از سال 1377 در منطقه شمال غرب تهران در سطح وسیع تاسیس و با گروهی از متخصصان رشته های مختلف و توان بالا کار را شروع نموده و همچنان به پیشرفت خود ادامه میدهد ، در راه آموزش و پرورش شیران ایران از جدیدترین روش های آموزشی و پرورشی استفاده نموده و تا به حال بهترین نتیجه را نیز دریافت نموده ایم

 
 
 
 
 

 مهدکودک و آمادگی مهستان : آمادگی ورود به دبستان در هر جای دنیا

twittergallerycontact