کتابخوانه

ketabkhaneh

کتابخانه مهد کودک و آمادگی مهستان

لیست اجمالی کتاب های موجود در کتابخانه مهد مهستان که در دسترس خانوادهامی باشد،عبارتند از :

رديف

عنوان

پديد آورنده

نشر / تاريخ نشر

1

پسرم چه داستان هايي نياز دارد؟ (راهنمايي براي كتاب ها و فيلم هايي كه شخصيت پسران را مي سازد)

مايكل گوريان، تري ترومن

ديدار، 1383

2

بزهكاران نوجوان

دكتر رضا علومي

اميركبير،1348

3

از تولد تا نوپائي

رنه آ. اسپيتس

دهخدا،1336

4

همه دوستان با هم (داستان سينماي كودكان)

تري استاپلز

بنياد سينمايي فارابي، 1383

5

راهنماي آموزشي برنامه درسي شيرخوارگي و نوپايي

امير امين يزدي

سازمان بهزيستي كشور،1388

6

روان شناسي رشدكودك و نوجوان

دكتر محمد پارسا

بعثت، 1367

7

آموزش رفتار خلاق و استعدادهاي درخشان در دانش آموزان

دوريس جي. شل كراس

آستان قدس رضوي، 1380

8

ماهيت خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن

دكتر افضل السادات حسيني

آستان قدس رضوي، 1378

9

كودكان استثنايي (مقدمه اي بر وي‍ژگي ها و محدوديت هاي روانشناختي كودكان استثنايي و بهداشت رواني خانواده كودكان استثنايي)

دكتر پرويز شريفي

فدن، 1376

10

قصه (فصلنامه كتاب قصه، ويژه ادبيات داستاني، شماره 2و3)

 

چاپ و نشر، تابستان و پاييز 72

11

آتش ( از مجموعه كتاب هاي مرجع آموزش پيش از دبستان)

مركز پژوهش هاي پيش از دبستان

آزاده، 1376

12

روانشناسي كودك

رنه آ. استيتس

 

13

مامان من مي ترسم( چگونه تلويزيون و فيلم ها كودكان را دچار وحشت مي كند/ چرا والدين بايد از كودكان در برابر اين ترس حمايت كنند)

دكتر جوان كنتر

بنياد سينمايي فارابي،1383

14

آموزش خانواده - راهنماي عملي والدين و مربيان كودكان استثنايي

دكتر فرخنده مفيدي

سرآمد كاوش، 1376

15

مجله پنجره

 

مبتكران

16

آيين زندگي- وصاياي اميرالمومنين به امام حسن مجتبي (عليهم اسلام)

سيد مهدي شجاعي

كتاب نيستان، 1386

17

مجموعه رشد و تكامل كودكان خردسال(يونيسف) - آمادگي براي رفتن به مدرسه

 

اميركبير، 1386

18

فرزند من ( راهنماي آموزشي روش هاي ارائه مفاهيم ديني به خردسالان)

 

سازمان بهزيستي كشور

19

رازهايي براي كسب موفقيت و ثروت

جواد غفاري- گيتي يزداني نژاد

پشوتن، 1386

20

مهارت هاي زندگي

جواد غفاري، استيون دبليو هارلي، مايكل و دبي پرل

پشوتن، 1390

21

آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد

ناصر باهنر

سپهر، 1387

22

بيماري هاي كودكان را با روش طبيعي درمان كنيم

دكتر ميشاييل اشل من

كارگاه كودكان،1387

23

روانشناسي كودك و اصول تربيتي جوانان

ژان پياژه، پيرهانري سيمون

 

24

دنياي پنهان كودك

بث دي و دكتر مارگرت ليله ي

كانون پرورش فكري كودكان، 1354

25

بچه هاي محل ( پنج داستان پيوسته)

خندان

ياشار

26

ميل و رغبت اطفال

فردريك كودر- بلانس پالسن

طهوري

27

درمان اختلالات ديكته نويسي

مصطفي تبريزي

فراروان

28

كودك- خانواده- انسان (روش تربيت كودك بر اساس نظرات دكتر هايم جينات)

ادل فيبر- ايلين مزليش

ني،1373

29

خانواده متعادل (آناتومي خانواده)

دكتر محمد رضا شرفي

انجمن اوليا و مربيان، 1372

30

غلبه بر ترس ( بر پايه انديشه ها و نظريه هاي: زيگموند فرويد. ژانه. استفان بنديك. آلفرد آدلر. آرتوركيتس. كرچمر سترينج. وكسلر. اريك فروم)

مصطفي قالب

پاسارگارد

31

پيشگيري و درمان مشكلات خواندن،   شيوه عصبي- رواني

كارل اچ- دلاكاتو

سلسله نشريات ما، 1369

32

اختلالات يادگيري

عزت الله نادري، مريم سيف نراقي

اميركبير، 1364

33

سنجش و اندازه گيري و بنياد هاي تحليلي ابزار هاي آن در علوم تربيتي و روان شناسي

دكتر عزت اله نادري- دكتر مريم سيف نراقي

معين، 1370

34

معلم يك دقيقه اي

كنستانس و اسپنر جانسون

دو هزار، 1371

35

رشد كودك ( براي والدين از تولد تا 6 سالگي)

دكتر هادي سليمي اشكوري

شهر چاپ، 1360

36

بچه ها بيائيد با هم كتاب بخوانيم

نسيم خاكسار

نيما، 1357

37

پرورش كودك خلاق

سينتيا مك گرگور

قطره، 1386

38

آموزش نماز

سيد كاظم ارفع

پيام عدالت، 1382

39

رشد رواني كودك ايراني در دو سال اول زندگي و مقايسه آن با كودكان خارجي

دكتر هادي سليمي اشكوري

مروي،1358

40

مجموعه كتاب هاي آموزش ستاره طلايي-راهنماي اوليا پيش دبستاني- ويژه ي مجموعه كتاب هاي پيش دبستاني

پرستئ محمود عربي

گاج، 1389

41

501 نكته براي پرورش دانش آموزان موفق

دكتر رابرت رمزي

رهنما، 1386

42

تجربه هاي كار با كودكان: استقبال از كودكان

(چگونگي برخورد با كودكان تازه وارد به مهد كودك)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1381

43

تجربه هاي كار با كودكان: گردش و توسعه تجربه هاي كودك

(لذت بخش كردن گردش هاي فردي و گروهي كودكان)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

44

تجربه هاي كار با كودكان: هنگاهي كه كودك بيكار است

(توجه به نشانه ها، شناخت و روش هاي درمان

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1380

45

تجربه هاي كار با كودكان: لطفا كمي صبر كنيد!

(تبديل يك زندگي معمولي به دنيايي شگفت انگيز)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

47

تجربه هاي كار با كودكان: اضطراب كودكان

(به كودكان كمك كنيم تا بر اضطراب خود غلبه كنند)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

48

تجربه هاي كار با كودكان: انظباط

(كودكان انضباط را چگونه درك مي كنند)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1380

49

تجربه هاي كار با كودكان: با پرسش هاي جنسي كودكان چه بايد كرد

(چرا بايد كنجكاوي هاي جنسي كودكانمان را جدي بگيريم؟)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك،1380

50

تجربه هاي كار با كودكان: مرگ و زندگي

(كمك به كودكان براي درك مفهوم مرگ)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1380

51

تجربه هاي كار با كودكان: خواب كودكان

(كمك به كودكان براي خواب در خانه و مهد كودك)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1381

52

تجربه هاي كار با كودكان: كار با كودكان مسئله ساز

(شروعي جديد براي كو.دكان دشوار)

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

53

مجموعه رشد تكامل كودكان خردسال: همراه طبيعت

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1385

54

از مجموعه كار با كودكان: دست ها

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

55

از مجموعه كار با كودكان: دوستي

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

56

از مجموعه كار با كودكان: سلام

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

57

از مجموعه كار با كودكان: خورشيد

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

58

از مجموعه كار با كودكان: ظرف ها

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

59

از مجموعه كار با كودكان: تغييرات

موسسه پژوهشي كودكان دنيا

كارگاه كودك، 1383

60

عروسك سخنگو شماره 218

سخنگوي ادبيات مدرن كودكان ايران

 

ماهنامه هنري ادبي فرهنگي، دي 88

61

عروسك سخنگو شماره 219

سخنگوي ادبيات مدرن كودكان ايران

 

ماهنامه هنري ادبي فرهنگي، بهمن 88

62

عروسك سخنگو شماره 220-221

سخنگوي ادبيات مدرن كودكان ايران

 

ماهنامه هنري ادبي فرهنگي، فروردين 89

63

عروسك سخنگو شماره 222

سخنگوي ادبيات مدرن كودكان ايران

 

ماهنامه هنري ادبي فرهنگي، ارديبهشت 89

64

با هم دعوا نكنيد

دكتر هوردان.اسلوان

سروش،1370

65

استعاره

فرخ صادقي

رَز

66

مرديم از اين همه مشق!

ترور رومين

قدياني، 1381